Ενήλικες Παιδιά Φοιτητές
Διάρκεια Ταξιδιού
Larnaca Airport → Paphos Airport €15.00 €5.00 €10.00
90′
Larnaca Airport → Paralimni €8.00 €4.00 €8.00
60′
Larnaca Airport → Nicosia (.) €8.00 €5.00
40′
Larnaca Airport → Ayia Napa €8.00 €5.00 €8.00
60′
Nicosia → Paphos Airport €15.00 €5.00 €10.00
90′
Nicosia → Larnaca Airport (.) €8.00 €5.00 €8.00
40′
Paphos Airport → Larnaca Airport €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Nicosia €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Larnaca €15.00 €5.00 €10.00
90′
Larnaca → Paphos Airport €15.00 €5.00 €10.00
90′
Ayia Napa → Larnaca Airport €8.00 €5.00 €8.00
60′
Paralimni → Larnaca Airport €8.00 €5.00 €8.00
60′