Ενήλικες Παιδιά Φοιτητές
Διάρκεια Ταξιδιού
Larnaca Airport → Paphos Airport (VALID FROM 07/07/2020) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Larnaca Airport → Nicosia (VALID FROM 01/07/2020) €8.00 €5.00 €8.00
40′
Larnaca Airport → Nicosia (VALID FROM 14/09/2020) €8.00 €5.00
40′
Nicosia → Paphos Airport (VALID FROM 07/07/2020) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Nicosia → Larnaca Airport (VALID FROM 01/07/2020) €8.00 €5.00 €8.00
40′
Nicosia → Larnaca Airport (VALID FROM 14/09/2020) €8.00 €5.00 €8.00
40′
Paphos Airport → Larnaca Airport (VALID FROM 07/07/2020) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Nicosia (VALID FROM 07/07/2020) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Larnaca (VALID FROM 07/07/2020) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Larnaca → Paphos Airport (VALID FROM 07/07/2020) €15.00 €5.00 €10.00
90′