Ενήλικες Παιδιά Φοιτητές
Διάρκεια Ταξιδιού
Larnaca Airport → Paralimni €9.00 €5.00 €9.00
60′
Larnaca Airport → Paphos Airport (UNTIL 26/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Larnaca Airport → Paphos Airport (VALID 27/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Larnaca Airport → Nicosia (.) €8.00 €5.00
40′
Larnaca Airport → Ayia Napa (.) €9.00 €5.00 €9.00
60′
Larnaca Airport → Protaras (.) €9.00 €5.00 €9.00
60′
Nicosia → Paphos Airport (UNTIL 26/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Nicosia → Paphos Airport (VALID FROM 27/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Nicosia → Larnaca Airport (.) €8.00 €5.00 €8.00
40′
Paphos Airport → Nicosia (VALID FROM 27/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Larnaca (VALID FROM 27/10/2019) €15.00 €6.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Nicosia (UNTIL 26/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Larnaca (UNTIL 26/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Larnaca Airport (UNTIL 26/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Larnaca Airport (VALID FROM 27/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Larnaca → Paphos Airport (VALID FROM 27/10/2019) €15.00 €4.00 €10.00
90′
Larnaca → Paphos Airport (UNTIL 26/10/2019) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Protaras → Larnaca Airport ( VALID FROM 15/04/2019 UNTIL 30/06/2019) €9.00 €5.00 €9.00
60′
Paralimni → Larnaca Airport (.) €9.00 €5.00 €9.00
60′
AYIA NAPA Eman Tours Office Nissi Avenue 80 (Opposite Sunwing Hotel) → Larnaca Airport (.) €9.00 €5.00 €9.00
60′
PROTARAS (McDonalds) and in front of Sunrise Beach Hotel → Larnaca Airport (.) €9.00 €5.00 €9.00
65′
AYIA NAPA Plateia Arxiepiskopou Makariou Avenue (Bus Station) → Larnaca Airport (.) €9.00 €5.00 €9.00
60′
PROTARAS Eman Tours Office PERNERA Anenue 48 → Larnaca Airport (.) €9.00 €5.00 €9.00
60′