Ενήλικες Παιδιά Φοιτητές
Διάρκεια Ταξιδιού
Larnaca Airport → Nicosia (VALID FROM 21/11/2017) €8.00 €5.00
40′
Larnaca Airport → Paphos Airport (VALID FROM 26/12/2017) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Nicosia → Paphos Airport (VALID FROM 26/12/2017) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Nicosia → Larnaca Airport (VALID FROM 21/11/2017) €8.00 €5.00 €8.00
40′
Paphos Airport → Larnaca Airport (VALID FROM 26/12/2017) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Larnaca (VALID FROM 26/12/2017) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Paphos Airport → Nicosia (VALID FROM 26/12/2017) €15.00 €5.00 €10.00
90′
Larnaca → Paphos Airport (VALID FROM 26/12/2017 ) €15.00 €5.00 €10.00
90′